آهنگ ,هایی

آنگاه که تغییرات دست به دست هم داده و متبلور میشوند
آنگاه که تو در بلور ها منعکس میشوی
آنگاه که مدام قوانین را میشکنی
و هفت رنگ از تو زاده میشود
آنگاه که دیگر نه سفید هستی و نه قرمز مطلق
سرگشتگی،تمام وجودت را فرا خواهد گرفت
پس بار دیگر به خود بازگرد...

+در زندگی یک وقت هایی هم هست که تمام آهنگ هایت را زیر و رو میکنی
تمام آهنگ هایی که هرکدام نماینده‌ی دوره ای از حال و هوایت بوده اند
در زندگی یک وقت هایی هم هست که میان همان آهنگ ها هیچ آهنگی مطابق آنچه اکنون حال توست نمی‌یابی...

منبع اصلی مطلب : و خُـــــــدایی که در این نزدیکی ست...
برچسب ها : آهنگ ,هایی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : تبلور تغییر