تمام
بعد از چندماه؟ نمیدانم
تنها میدانم روزها و ساعت های زیادی گذشته
یا لااقل برای منکه اینطور بوده است...
میدانی؟ از امکانات ایرانسل و احتمالا دیگر اپراتور ها
این است که حتی اگر خاموش باشی و دور از دسترس
بعد ها پیام میدهد تماس های از دست رفته را
و خب
تماس تو نیز
از این قاعده مستثنی نبوده است...
میخواهم بازگردی به گذشته، به خاطرات
به هرآنچه تمام آن روز های سخت
در لابه لایش خودت را پنهان کرده بودی که مبادا سراغت را بگیرم...
نه...
پس از آن سحرگاه عزیمتت
حتی اگر روبه رویم بایستی، دیگر
هرگز
از من
حرفی نخواهی شنید
نه خواهشی
نه حتی اشکی به پشت پای بازگشتت
و نه لبخندی به گرمای تابستان سال های دور
بلکه
بى هیچ نشانى از دلتنگىِ طاقت فرسا و جان کاه
رو به رویت خواهم ایستاد
و با صدایى لرزان و سرشار از گِله
سکوت خواهم کرد...
و حتى اگر حالم را بپرسى
انگار که عابرى بى خبر از تمام لحظه هاى دردناک آن روز هاى مگو،پرسیده باشد،
میگویم:"بد نیستم
ممنون."
تا تو دوباره
بازگردى به تمام آن ترانه هایى که برایت خوانده ام و واژه واژه فریاد زدم:
"گل گلدون من،شکسته در باد..."
تا تو دوباره
نام مرا با تخفیف از واج ها و هجاهایش صدا کنى
و دیگر جانى در من نباشد تا بگویم:
"جانم؟"
منبع اصلی مطلب : و خُـــــــدایی که در این نزدیکی ست...
برچسب ها : تمام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : و عقابى در من نفیر میکشد...